• شنا
  • استخر فجر - خیابان کاوه- خیابان تربیت مع...
  • اسپوکس
  • سالن ورزشی سلمی - هنرستان سلمی...
  • بدمینتون
  • محل برگزاری کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد ...
  • اسکیت
  • حیاط ورزشی مدرسه سلمی - هنرستان سلمی...
  • سوارکاری
  • باشگاه سوارکاری دانشگاه صنعتی اصفهان - د...
  • والیبال
  • محل برگزاری کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد ...
  • پیلاتس
  • سالن ورزشی سلمی - هنرستان سلمی...
  • یوگا
  • سالن ورزشی سلمی - هنرستان سلمی...
  • رول بال
  • محل برگزاری کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد ...
  گروه فرهنگی فانوس-1400